Ledig stilling som kunstnerisk leder

Drammen Symfoniorkester er et regionalt symfoniorkester for Buskerud. Medlemmene består av dyktige amatørmusikere i samspill med profesjonelle gruppeledere. Orkesteret ble stiftet i 1919, og har gjennom 100 år gitt regionen mange flotte musikalske opplevelser.

Styret er nå i gang med planlegging av den videre kunstneriske utviklingen for perioden etter 100 års jubileet, og ambisjonene for fremtiden er høye.

Til å bistå orkesterets styre i dette arbeidet søkes:

Kunstnerisk leder 

 

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utarbeide en musikalsk utviklingsplan i samarbeid med styret
 • Foreslå og gjennomføre tiltak som hever det musikalske nivået
 • Foreta vurderinger om besetning og stemmefordeling
 • Repertoarplanlegging i samråd med programkomiteen
 • Dirigere orkesteret på utvalgte prosjekter
 • Bistå styret med faglige vurderinger

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Klassisk musikkutdannelse på høyskolenivå
 • Orkesterbakgrunn på profesjonelt nivå
 • Lang erfaring som dirigent for symfoniorkester
 • Evne til å motivere og skape engasjement blant amatører
 • Godt nettverk innen musikkmiljøet
 • Gode samarbeidsevner

For nærmere informasjon, ta kontakt med styrets leder Johan Remmen tlf. 975 42 852 eller styrets nestleder Kjersti Engen, tlf. 924 53 881.

 

Skriftlig søknad med CV sendes innen 20.10 til post@drammensymfoniorkester.no

Omfang: Deltid
Tiltredelse: 1. januar 2020