Om Drammen Symfoniorkester

Litt historie

Drammens Byorkester ble stiftet i 1919, og skiftet navn til Drammen Symfoniorkester i 2012. Helt fra starten i 1919 har orkesteret møtt alle musikalske utfordringer med pågangsmot og innsatsvilje. Dyktige amatørmusikere fra Drammensområdet har vært aktive i over100 år, og orkesteret har vært ”springbrett” for mange profesjonelle musikerkarrièrer. Et imponerende antall opera-, operette- og ballettforestillinger, kirkekonserter, symfoni- og solistkonserter, populærkonserter og familiekonserter står på orkesterets merittliste. Orkesteret fikk Drammens Sparebanks ærespris i 1986 og Drammen kommunes kulturpris i 1999 og 2019. 

Amatører og profesjonelle i samspill 

Orkesteret består i prinsippet av dyktige amatører, men er avhengig av 2-3 lønnede profesjonelle gruppeledere. Som dirigenter har flere av landets aller beste blitt engasjert. Orkesterets mest benyttede dirigent er drammenseren Per Kristian Skalstad som ofte dirigerer Oslo-Filharmonien, Den Norske Operas orkester og flere utenlandske profesjonelle orkestre. Dette samarbeidet mellom amatører og profesjonelle musikere er en svært viktig premiss for videre kunstnerisk utvikling. 

Hele regionens orkester 

For tiden er DSO det eneste symfoniorkesteret i Buskerud. De fleste medlemmene kommer fra Drammensregionen, men en del kommer også fra Kongsberg, Modum, Asker, Bærum og Oslo for å spille. Symfoniorkesterets regionale betydning gjenspeiles i valg av solister, program og konsertarenaer. Turnékonserter med samme program har vært tradisjon i mange år. 

Kulturelle ambassadører i utlandet

Gjennom Drammen Symfoniorkesters utenlandsturneer har Drammen og Norge blitt kulturelt fremmet og gjort kjent for et større publikum. I 2010 ble fem konserter avholdt i Spania sammen med Royal Garden Jazzband, i 2012 ble norsk musikk av Grieg, Svendsen og Halvorsen fremført for tusener på torget i Tallin, og i 2013 fikk litauere stifte bekjentskap med Sølvguttene og Drammen Symfoniorkester ved to fullsatte konserter i Vilnius. I anledning 100-årsjubileet i 2019 gikk turen til Frankrike der norsk musikk og utdrag fra Händels Messias ble fremført i Paris, Blois og Orleans.

Drammen mangler en konsertsal

Selv om vi er glad i både Drammens Teater og våre flotte kirker er det på det rene at Drammen mangler en konsertsal for akustisk musikk. Et teater eller en kirke er ikke primært bygget for å fremføre konserter, og en konsertsal står derfor øverst på Drammen Symfoniorkesters ønskeliste. En akustisk konsertsal er et naturlig tilholdssted for et symfoniorkester, men vil også bli brukt av mange andre aktører, og bringe kunstformer til byen som ellers ikke ville blitt fremført.

Kunstnerisk leder

Jørn Fossheim er siden 2020 Drammen Symfoniorkesters kunstneriske leder. Han er utdannet pianist ved Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole og har siden studert orkesterdireksjon ved Rimskij-Korsakov-konservatoriet i St.Petersburg. 

Fossheim er spesielt interessert i russisk musikk og har som pianist turnert mye i Russland i tillegg til i en rekke europeiske land og i Asia. Sammen med St.Petersburg Filharmoniske orkester gjorde han i 2011 den første russiske fremførelsen av Issay Dobrowens pianokonsert fra 1926, og verket ble innspilt på Simax i 2002 – Issay Dobrowen – Piano Concerto and Sonatas

Som dirigent har Fossheim vært leder for to statlige operahus i Russland (Karelia og Buryatia) parallelt med gjesteoppdrag ved russiske symfoniorkestre, samt orkestre i Norge, Tyskland, Sør-Korea, Bulgaria og flere andre land i Øst-Europa. 

I tillegg til sin virksomhet som utøver er Fossheim spesielt opptatt av å bevare og formidle vår hjemlige musikalske arv, og han er en av grunnleggerne av prosjektet Norsk Musikkarv, som har som mål å utgi kildekritiske nyutgaver av eldre norske musikkverker. Som redaktør har han bak seg over 40 utgivelser i denne serien, blant annet samleutgaven Johan Svendsens Verker.