Kunstnerisk leder

Jørn Fossheim er siden 2020 Drammen Symfoniorkesters kunstneriske leder. Han er utdannet pianist ved Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole og har siden studert orkesterdireksjon ved Rimskij-Korsakov-konservatoriet i St.Petersburg. 

Fossheim er spesielt interessert i russisk musikk og har som pianist turnert mye i Russland i tillegg til i en rekke europeiske land og i Asia. Sammen med St.Petersburg Filharmoniske orkester gjorde han i 2011 den første russiske fremførelsen av Issay Dobrowens pianokonsert fra 1926, og verket ble innspilt på Simax i 2002 – Issay Dobrowen – Piano Concerto and Sonatas

Som dirigent har Fossheim vært leder for to statlige operahus i Russland (Karelia og Buryatia) parallelt med gjesteoppdrag ved russiske symfoniorkestre, samt orkestre i Norge, Tyskland, Sør-Korea, Bulgaria og flere andre land i Øst-Europa. 

I tillegg til sin virksomhet som utøver er Fossheim spesielt opptatt av å bevare og formidle vår hjemlige musikalske arv, og han er en av grunnleggerne av prosjektet Norsk Musikkarv, som har som mål å utgi kildekritiske nyutgaver av eldre norske musikkverker. Som redaktør har han bak seg over 40 utgivelser i denne serien, blant annet samleutgaven Johan Svendsens Verker