Litt historie

Drammens Byorkester ble stiftet i 1919, og skiftet navn til Drammen Symfoniorkester i 2012. Helt fra starten i 1919 har orkesteret møtt alle musikalske utfordringer med pågangsmot og innsatsvilje. Dyktige amatørmusikere fra Drammensområdet har vært aktive i snart 100 år, og orkesteret har vært ”springbrett” for mange profesjonelle musikerkarrièrer. Et imponerende antall opera-, operette- og ballettforestillinger, kirkekonserter, symfoni- og solistkonserter, populærkonserter og familiekonserter står på orkesterets merittliste. Orkesteret fikk Drammens Sparebanks ærespris i 1986 og Drammen kommunes kulturpris i 1999.

Kulturelle ambassadører i utlandet

Gjennom Drammen Symfoniorkesters utenlandsturneer har Drammen og Norge blitt kulturelt fremmet og gjort kjent for et større publikum. I 2010 ble fem konserter avholdt i Spania sammen med Royal Garden Jazzband, i 2012 ble Norsk musikk av Grieg, Svendsen og Halvorsen fremført for tusener på torget i Tallin, og i 2013 fikk litauere stifte bekjentskap med Sølvguttene og Drammen Symfoniorkester ved to fullsatte konserter i Vilnius.

 

Drift og økonomi

Selv om 60 dyktige musikere stiller sin fritid gratis til disposisjon, er det ressurskrevende å drive et symfoniorkester. Solister, dirigenter og leiemusikere skal ha lønn, og det er store driftskostnader knyttet til øvingslokaler, instrumentvedlikehold, transport og kjøp av noter. Drammen Symfoniorkester mottar ikke statstilskudd slik de profesjonelle orkestrene gjør, men baserer sin drift på kontingent, billettinntekter, sponsorer og kommunale tilskudd.

Drammen mangler en konsertsal

Selv om vi er glade i både Drammens teater og våre flotte kirker er det på det rene at Drammen mangler en konsertsal for akustisk musikk. Et teater eller en kirke er ikke primært bygget for å fremføre konserter, og en konsertsal står derfor øverst på Drammen Symfoniorkesters ønskeliste. En akustisk konsertsal er et naturlig tilholdssted for et symfoniorkester, men vil også bli brukt av mange andre aktører, og bringe kunstformer til byen som ellers ikke ville blitt oppført.