Hele regionens orkester 

 

For tiden er DSO det eneste symfoniorkesteret i Buskerud. De fleste medlemmene kommer fra Drammensregionen, men en del kommer også fra Kongsberg, Modum, Asker, Bærum og Oslo for å spille. Symfoniorkesterets regionale betydning gjenspeiles i valg av solister, program og konsertarenaer. Turnékonserter med samme program har vært tradisjon i mange år. For eksempel ble Brahms’ Requiem i 2013 fremført i Drammen, Kongsberg, Geilo, Oslo og Vilnius.

 ​

Konsertarenaene våre

Drammens Teater har helt siden starten i 1919 vært orkesterets hovedarena, men i senere tid har også Union Scene vært hyppig brukt. Når kirkemusikk skal fremføres er Bragernes kirke, Kongsberg kirke, Oslo Domkirke osv. førstevalg. Utendørskonserter på Bragernes torg og Strømsø torg har nådd et bredt publikum, bl.a under byjubileet i 2011.

Et stort publikum

Klassisk musikk har et mye større publikum enn mediedekningen gir inntrykk av. Blant de best besøkte konserter og forestillinger i senere år kan nevnes Brahms Requiem som ble hørt av 2000 publikummere på fem konserter, og operaen Tryllefløyten som hadde 4200 publikummere på en uke i Drammens Teater. Sammenlignet med landets ca 15 tilsvarende orkestere ligger DSO på topp mht. antall konserter og antall tilhørere.

Amatører og profesjonelle i samspill

Orkesteret består i prinsippet av dyktige amatører, men er avhengig av 2-3 lønnede profesjonelle gruppeledere. Som dirigenter har flere av landets aller beste blitt engasjert. Orkesterets mest benyttede dirigent er drammenseren Per Kristian Skalstad som ofte dirigerer Oslo Filharmoniske orkester, Den norske Opera og flere utenlandske profesjonelle orkestre. Dette samarbeidet mellom amatører og profesjonelle musikere er en svært viktig premiss for videre kunstnerisk utvikling.

Kunnskapssenter for byens kulturliv

Flere av musikerne i Drammen Symfoniorkester underviser på kulturskoler, dirigerer korps og spiller i ensembler. De har styreverv i kulturelle organisasjoner og brenner for klassisk musikk. Gjennom sitt virke i Drammen Symfoniorkester utvikler de en kunnskap som de bringer videre til nye generasjoner i en rekke sammenhenger. Dette er en synergieffekt vi ønsker å videreføre.

Opera og ballett

Drammen Symfoniorkester er et fullverdig operaorkester som kan fremføre klassisk opera og ballett. Carmen, Tryllefløyten, La Traviata og mange andre operaer har blitt fremført i Drammen, som følge av samarbeid mellom Drammen Symfoniorkester og profesjonelle sangere. I 2012 ble balletten Nøtteknekkeren fremført både i Drammen og Tønsberg.

Symfonisk musikk

Drammen Symfoniorkester er det eneste orkesteret i Buskerud som kan fremføre klassiske symfoniske verk med originalbesetning. Kjente symfonier av Tsjaikovskij, Dvorak og Beethoven har blitt spilt i Drammen i snart hundre år med den samme instrumentbesetning som musikken ble skrevet for på 1700 og 1800 tallet. Dette er en viktig del av europeisk kulturarv som svært få amatørorkestre er store nok, og gode nok, til å fremføre.

Solistkonserter

Flere artister i verdensklasse har gjestet Drammen som solister. Dette løfter orkesterets kvalitet, og solistene gir uttrykk for tilfredshet med å få opptre sammen med Drammen Symfoniorkester. Arve Tellefsen, Håvard Gimse, Truls Mørk og Ole Edvard Antonsen er bare noen av eksemplene.

Samarbeid mellom kor og orkester

Oslo filharmoniske kor. Sundvolden hotell 20. august 2016.

Drammen Symfoniorkester har hatt gleden av å samarbeide med noen av Norges beste kor. Sølvguttene har blitt en fast samarbeidspartner for Drammen Symfoniorkester og har gjestet byen flere ganger. Sammen har DSO og Sølvguttene fremført en rekke julekonserter, og reist på turne med Brahms’ Requiem. Høsten 2016 spilte DSO Beethovens 9.symfoni i Bragernes kirke og Kongsberg Musikkteater sammen med Oslo Filharmoniske kor, som kanskje er Norges aller beste kor.

Unge talenter

Drammen Symfonorkester samarbeider med alle distriktets kulturskoler, og lar unge musikere få prøve seg, enten som solister eller som en del av orkesterets besetning. Flere av de unge talentene har valgt å utvikle sitt talent videre hos Barratt Due eller Norges musikkhøgskole. Fiolinisten Per Kristian Skalstad og cellisten Mirjam Kammler debuterte begge i tiårsalderen som solist med Drammen Symfoniorkester.

Populærmusikk

For å nå ut til et større publikum må man tenke nytt, og i likhet med Kringkastingsorkestet har Drammen Symfoniorkester arrangert en rekke ”crossover-konserter” hvor popmusikk fremføres i symfonisk drakt. Artister som Halvdan Sivertsen, Jonas Fjeld, Stein Torleif Bjella og Unni Wilhelmsen satte alle stor pris på å komme til Drammen og få sin musikk fremført i dette formatet.

Klassisk musikk i nye medier

Drammen Symfoniorkester høres ikke bare i konsertsalene, men også på internett. Operasangeren Marit Sehl har benyttet DSO ved innspilling av to moderne musikkvideoer: Elvira 2013 og Carmen 2014. Disse videoene ligger på YouTube, og har vært vist på Oslo Operafestival. Et utdrag fra Brahms’ Requiem med DSO og Sølvguttene kan også høres Youtube. Opptak fra de fleste av orkesterets innspillinger fra flere tiår tilbake ligger digitalt lagret.